پانزدهمین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان در سال 95

آدرس: اصفهان، اصفهان باشگاه سوارکاری پارادایس

شروع: جمعه 17 دی 1395 ، ساعت 11:00

پایان: جمعه 17 دی 1395 ، ساعت 16:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام قیمت(ت)
رده مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
12:30 1395/10/16 60,000
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
12:30 1395/10/16 60,000
رده D1 بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
12:30 1395/10/16 60,000
رده 120 آزاد مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
12:30 1395/10/16 70,000
رده آزمون سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
12:30 1395/10/16 50,000

توضیحات

1-رده اسب یا سوار مبتدی
2-رده E
3-ردهD1 بزرگسالان
4-رده 120 آزاد( دو بخشی )
5-آزمون ورودی سوار مبتدی
 

بازدید از مسیر رده مبتدی : 11:00

باشگاه سوارکاری پارادایس 

**ترتیب شروع رده ها مطابق ردیف های فوق میباشد

 

توجه:

- وجه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.

- پس از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی ثبت نام با دریافت هزینه 2 برابر در روز ثبت نام امکان پذیر می باشد.

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #پرش با اسب #سوارکاری