نهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان - 1394

آدرس: اصفهان، اصفهان ارغوانیه، باشگاه سوارکاری اصفهان

شروع: جمعه 29 آبان 1394 ، ساعت 11:00

پایان: جمعه 29 آبان 1394 ، ساعت 18:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:59 1394/08/27
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:59 1394/08/27
رده D1 مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:59 1394/08/27
رده 120 - 16 سال به بالا مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:59 1394/08/27

توضیحات

  • بازدید مسیر ساعت 11 صبح می باشد.
  • جدول مسابقه 120 یک دور با باراژ می باشد.
  • بازدید مسیر رده مبتدی جداگانه و رده E و D1 به صورت همزمان می باشد.

 

 

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #پرش با اسب #سوارکاری