دوره کارآفرینی

آدرس: اصفهان، نجف آباد دانشگاه علمی و کاربردی نجف آباد

شروع: پنجشنبه 8 مهر 1395 ، ساعت 15:00

پایان: شنبه 10 مهر 1395 ، ساعت 15:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
کارآفرینی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1395/07/10 50