بیست و هفتمین همفکر کرمان

آدرس: کرمان، کرمان خیابانی فارابی، نبش کوچه 5، مرکز مدیریت صنعتی

شروع: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ، ساعت 17:00

پایان: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
شرکت در همفکر کرمان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
17:00 1396/02/06 12
حمایت از همفکر کرمان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
حمایتی قیمت متغییر
17:00 1396/02/06 10

توضیحات

همفکر برای تمامی مدیران، صاحبان استارتاپ ها، سرمایه گذاران، برنامه نویسان، طراحان و همه متخصصان کرمان به وجود آمده است تا بتوانند در آن به شبکه سازی و گفتمان دوستانه بپردازند. این دورهمی دوستانه به صورت رایگان برگزار می شود، اما در صورت تمایل می توانید از آن حمایت مالی داشته باشید.