سی و هفتمین همفکر کرمان

آدرس: کرمان، کرمان بلوار جمهوری، بعد از چهار راه فرهنگیان،مرکز نوآوری استان کرمان

شروع: چهارشنبه 4 مرداد 1396 ، ساعت 17:00

پایان: چهارشنبه 4 مرداد 1396 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
حمایت از همفکر کرمان حمایتی قیمت متغییر --- 9
شرکت در همفکر کرمان رایگان --- 15

توضیحات

همفکر برای تمامی مدیران، صاحبان استارتاپ ها، سرمایه گذاران، برنامه نویسان، طراحان و همه متخصصان کرمان به وجود آمده است تا بتوانند در آن به شبکه سازی و گفتمان دوستانه بپردازند. این دورهمی دوستانه به صورت رایگان برگزار می شود، اما در صورت تمایل می توانید از آن حمایت مالی داشته باشید.