چهل و هشتمین همفکر کرمان

آدرس: کرمان، کرمان دانشگاه آزاد، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، سالن خواجوی کرمانی

شروع: چهارشنبه 19 مهر 1396 ، ساعت 16:30

پایان: چهارشنبه 19 مهر 1396 ، ساعت 18:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیتی برای نمایش وجود ندارد

توضیحات

همفکر برای تمامی مدیران، صاحبان استارتاپ ها، سرمایه گذاران، برنامه نویسان، طراحان و همه متخصصان کرمان به وجود آمده است تا بتوانند در آن به شبکه سازی و گفتمان دوستانه بپردازند. این دورهمی دوستانه به صورت رایگان برگزار می شود، اما در صورت تمایل می توانید از آن حمایت مالی داشته باشید.