کارآموزی کوهپیمایی بانوان

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان، کوهستان صفه

شروع: پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 ، ساعت 08:00

پایان: جمعه 14 اردیبهشت 1397 ، ساعت 16:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
دوره کارآموزی کوهپیمایی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:00 1397/02/11

توضیحات

مدرس دوره: خانم ریحانه اسماعیلی

پیشنیاز: دوره پیشنیاز ندارد

روز سرم دوره با هماهنگی مدرس و کارآموزان مشخص می‌گردد