اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

آدرس: تهران، تهران تهران - همچنین به صورت آنلاین ( وب کنفرانس )

شروع: چهارشنبه 23 آبان 1397 ، ساعت 08:00

پایان: چهارشنبه 23 آبان 1397 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام قیمت
ثبت نام و ارسال مقاله (از طریق وبگاه کنفرانس) فروش این بلیت در تاریخ 1397/4/16 ساعت 08:00 آغاز خواهد شد
قیمت دار
23:00 1397/08/10 140,000 تومان

توضیحات

loading به نام خداوند علیم و حکیم   

   اهمیت راهبردی و نقش بنیادی سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه در سازمان دهی و هدایت ارزش آفرین و  بهره ورکلیه ی منابع و سرمایه های سازمانی در جهت شکل گیری زنجیره ارزش  به منظور تحقق اهداف و ماموریت های سازمان بسیار مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و دانشمندان علم سازمان و مدیریت و مدیران سازمان ها می باشد .   

  « مهندسی مدیریت »(  Management  Engineering ) رویکردی نوین و در عین حال پرسابقه مبتنی بر رویکرد       سامانه ای ( سیستمی ) ، رویکرد فرایندی ، رویکرد طراحی و معماری سازمانی  و رویکرد خلاقیت شناسی سازمان است که بر مفاهیم و روش شناسی های  علم سامانه شناسی ( علم سیستم ها ) ، رویکردها و روش شناسی های میان رشته ای          مدل سازی و شبیه سازی  سازوکارهای سازمانی و فرایندهای کاری  و رویکردها و روش شناسی های طراحی سامانه ها  و فرایندها ( مانند رویکرد مهندسی  سامانه های سازمانی ( Enterprise Systems Engineering )) استوار می باشد .     

  « سامانه مدیریت » (سیستم مدیریتی) (Managerial System ) بنیان و شالوده ی برقراری و جریان یافتن سازوکارها و فرایندهای کاری (Business Processes ) و عامل ایجاد زنجیره ی ارزش در هر سازمان است و عملکرد مطلوب و موفق هر سازمان بستگی کامل به طراحی و استقرار مطلوب و در نتیجه عملکرد مطلوب و هم افزایانه ی انواع سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه ی آن دارد. مهندسی طراحی، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی             و بهبود مستمر انواع سامانه های مختلف مدیریتی و کلیه ی زیر سامانه های مربوطه و ایجاد ساختار ارتباطات و تعاملات هم افزایانه ی آنها درکلان سامانه ی سازمان و فراسامانه های مربوطه از مفاهیم اصلی تعریف و تبیین حوزه ی تخصصی مهندسی مدیریت می باشد.                                  .         

 هدف  اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت; طراحی سامانه ها و فرایندهای سازمانی   به حول و قوه الهی تبیین ومعرفی بیشتر این حوزه ی علمی تخصصی بسیار مهم و گسترده و توسعه گفتمان علمی وکاربردی مربوطه و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی در راستای ارتقاء و تعالی علم و فناوری مهندسی مدیریت در کشور می باشد و از کلیه ی اساتید و پژوهشگران و مدیران  و کارشناسان سازمان های کشور جهت مشارکت علمی دعوت می نماید .

                                                         دبیر علمی کنفرانس دکتر سید مهدی گلستان

**************************************************************************************

    وب گاه کنفرانس :      http://manenging.ir      -       http://maneng.ir

ایمیل دبیرخانه کنفرانس : manenging@gmail.com 

****************************************************************************************                                         .                                                                                           

محورهای فراخوان ارسال مقاله - اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت :

مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت  :

- رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها  ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای                                                                                                                                  - رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها  ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی                  -  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان  ، مهندسی کسب و کار ،         

مهندسی طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری / مهندسی فرایندها   (طراحی و نوآوری ، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد)

رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                       - رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی                          -کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و... در مهندسی مدیریت

روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت :                                               - کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                                   - مدل سازی  مفهومی و گرافیکی  - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی   - مدل سازی آماری                         - مدل سازی ریاضی        - مدل سازی زیست الگو     - مدل سازی فیزیک الگو                                      - مدل سازی شیمی الگو       - مدل سازی مهندسی الگو     - مدل سازی شبکه های پتری                            - مدل سازی پویایی های سامانه ها (  SDM )    - مدل سازی ISM     و ...         

   کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت                                                               - روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )                                                                                                                                                                - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                       - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                       - کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت                                                    -  کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت                                                  

-کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت                   

    - کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                             - کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت                                                                     

 - کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت

گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت / طراحی ، استقرار ، بهبود و توسعه سامانه های مدیریتی : - مهندسی مدیریت راهبردی    - مهندسی مدیریت نوآوری    - مهندسی مدیریت منابع انسانی                                   - مهندسی مدیریت دانش           - مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی  - مهندسی مدیریت سرمایه های فکری   - مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی     - مهندسی مدیریت طراحی     - مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه    مهندسی مدیریت فناوری      - مهندسی مدیریت تولید     - مهندسی مدیریت کارآفرینی  - مهندسی مدیریت بهره وری          - مهندسی مدیریت کیفیت      - مهندسی مدیریت پروژه           - مهندسی مدیریت زنجیره تامین   - مهندسی مدیریت زنجیره عرضه           - مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت   - مهندسی مدیریت ریسک  - مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی  - مهندسی مدیریت خدمات - مهندسی مدیریت عملکرد                      - مهندسی مدیریت فرایند        - مهندسی مدیریت ارزش         - مهندسی مدیریت ایمنی                                     مهندسی مدیریت صادرات    - مهندسی مدیریت فرهنگی    - مهندسی مدیریت شهری                                         - مهندسی مدیریت سلامت  و ...     –  سایر موضوعات مرتبط