ماراتن کسب وکار

آدرس: اصفهان، اصفهان سالن نگین نقش جهان ( سالن فولاد مبارکه واقع در سپاهان شهر)

شروع: چهارشنبه 26 دی 1397 ، ساعت 14:00

پایان: پنجشنبه 27 دی 1397 ، ساعت 21:00

زمان باقیمانده تا شروع رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام قیمت
تک نفره قیمت دار 21:00 1397/10/26 160,000 تومان
تخفیف گروهی با انتخاب حداقل 20 بلیت از 64,000 تومان تخفیف برخوردار شوید 160,000
96,000 تومان
دو نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
11:00 1397/10/25 260,000 تومان
سه نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
08:00 1397/10/25 360,000 تومان
چهار نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1397/10/25 440,000 تومان
پنج نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
13:00 1397/10/25 500,000 تومان