ماراتن کسب وکار

آدرس: اصفهان، اصفهان سالن نگین نقش جهان ( سالن فولاد مبارکه واقع در سپاهان شهر)

شروع: چهارشنبه 26 دی 1397 ، ساعت 14:00

پایان: پنجشنبه 27 دی 1397 ، ساعت 21:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
تک نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
21:00 1397/10/26
تخفیف گروهی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
با انتخاب حداقل 20 بلیت از 64,000 تومان تخفیف برخوردار شوید
160,000
96,000 تومان
دو نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
11:00 1397/10/25
سه نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
08:00 1397/10/25
چهار نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1397/10/25
پنج نفره مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
13:00 1397/10/25