تور یک روزه حاشیه زاینده رود مارکده

آدرس: اصفهان، باغ بهادران مارکده - حاشیه زاینده رود

شروع: جمعه 6 آذر 1394 ، ساعت 06:00

پایان: جمعه 6 آذر 1394 ، ساعت 22:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
تور یک روزه حاشیه زایندرود مارکده قیمت دار ---

توضیحات

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09130933994 تماس حاصل فرمایید.