گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس)

آدرس: قزوین، قزوین هیات سوارکاری استان قزوین

شروع: چهارشنبه 1 آذر 1396 ، ساعت 08:00

پایان: جمعه 10 آذر 1396 ، ساعت 20:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/09/10
گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/09/10
گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/09/10
گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/09/10
گلریزان جامعه سوارکاری در حمایت از موسسه خیریه کودکان مبتلا به بیماری سرطان (مکس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/09/10
دسته بندی : #خیریه نوع : #دورهمی #خیریه