کلاس های آموزشی صباسا

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان - خیابان جی - چهار راه اریسون - انتهای خیابان توحید - نبش میدان برج - ساختمان برج (پلاک 121) - طبقه سوم

شروع: شنبه 23 تیر 1397 ، ساعت 10:00

پایان: چهارشنبه 29 اسفند 1397 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.


پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
---
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.


پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
---
آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.


پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
---
آموزش زبان برنامه نویسی C# (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.


پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
---
آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین این دوره شامل 5 جلسه حضوری است.


پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
---
آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش برنامه نویسی برای کینکت این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش بیت کوین و رمزین پول ها این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش پردازش تصویر این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش نرم افزار Matlab این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش شبکه عصبی این دوره شامل 10جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش BPMS و ADF این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش زبان برنامه نویسی Java (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش کار با ویندوز مقدماتی این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---
آموزش کار با اینترنت و Firefox این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. ---

توضیحات

کلاسهای آموزشی تابستان 1397

(پیش نیاز جزیره آموکار)

تلفن:

09364239574

 

شرکت صبا سامانه آپادانا در جهت تربیت نیروهای مستعد مورد نیاز خود و ایذه های آموکار،

کلاس های آموزشی زیر را برگزار می کند:

 

- نصب و راه اندازی ویندوز، لینوکس و نرم افزارهای کابردی برای افراد و شرکت ها

- آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین (5 جلسه)

- آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion (5 جلسه)

- آموزش برنامه نویسی برای کینکت (5 جلسه)

- آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت (5 جلسه)

- آموزش بیت کوین و رمزین پول ها (5 جلسه)

- آموزش پردازش تصویر (15 جلسه)

- آموزش نرم افزار Matlab (15 جلسه)

- آموزش شبکه عصبی (10 جلسه)

- آموزش BPMS و  ADF (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش کار با ویندوز مقدماتی (10 جلسه)

- آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint (10 جلسه)

- آموزش کار با اینترنت و Firefox (10 جلسه)