کلاس های آموزشی شرکت صبا سامانه آپادانا

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان - خیابان جی - چهار راه اریسون - انتهای خیابان توحید - نبش میدان برج - ساختمان برج (پلاک 121) - طبقه سوم

شروع: شنبه 23 تیر 1397 ، ساعت 18:00

پایان: شنبه 25 اسفند 1397 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
10:00 1397/04/30
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (پیشرفته) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
10:00 1397/04/30
آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش زبان برنامه نویسی C# (پیشرفته) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 5 جلسه حضوری است.

پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش برنامه نویسی برای کینکت مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش بیت کوین و رمزین پول ها مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش پردازش تصویر مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش نرم افزار Matlab مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش شبکه عصبی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 10جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش BPMS و ADF مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش زبان برنامه نویسی Java (پیشرفته) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش کار با ویندوز مقدماتی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30
آموزش کار با اینترنت و Firefox مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
00:00 1397/04/30

توضیحات

کلاسهای آموزشی 1397

(پیش نیاز جزیره آموکار)

 

شرکت صبا سامانه آپادانا در جهت تربیت نیروهای مستعد مورد نیاز خود و اجرای ایده های آموکار،

کلاس های آموزشی زیر را برگزار می کند:

 

- نصب و راه اندازی ویندوز، لینوکس و نرم افزارهای کابردی برای افراد و شرکت ها

- آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین (5 جلسه)

- آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion (5 جلسه)

- آموزش برنامه نویسی برای کینکت (5 جلسه)

- آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت (5 جلسه)

- آموزش بیت کوین و رمزین پول ها (5 جلسه)

- آموزش پردازش تصویر (15 جلسه)

- آموزش نرم افزار Matlab (15 جلسه)

- آموزش شبکه عصبی (10 جلسه)

- آموزش BPMS و  ADF (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش کار با ویندوز مقدماتی (10 جلسه)

- آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint (10 جلسه)

- آموزش کار با اینترنت و Firefox (10 جلسه)

 

برای اطلاع راجع به آموکار اینجا را کلیک کنید.