دهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: جمعه 27 مرداد 1396 ، ساعت 17:00

پایان: جمعه 27 مرداد 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
17:00 1396/05/26 43
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
17:00 1396/05/26 42
openاسبهای زایچه ایرانی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
17:00 1396/05/26 39
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه