یازدهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: پنجشنبه 9 شهریور 1396 ، ساعت 16:30

پایان: پنجشنبه 9 شهریور 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/09 45
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/09 43
o1 مالکین مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/09 41
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه