دوازدهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: جمعه 10 شهریور 1396 ، ساعت 16:30

پایان: جمعه 10 شهریور 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/06/09 49
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/06/09 45
ردهD جوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/06/09 48
D بزرکسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/06/09 46
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه