سیزدهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان ورودی درب پالایشگاه باشگاه سوارکاری ملل

شروع: جمعه 24 شهریور 1396 ، ساعت 09:30

پایان: جمعه 24 شهریور 1396 ، ساعت 20:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 46
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 46
ردهD جوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 50
D بزرکسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 48
اسبهای زایچه ایرانی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 48
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 39
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1396/06/23 48
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه