هفتمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان ورودی درب پالایشگاه باشگاه سوارکاری ملل

شروع: جمعه 13 مرداد 1396 ، ساعت 16:30

پایان: جمعه 13 مرداد 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12
Dنوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12
D1 بزرکسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
19:00 1396/05/12

توضیحات

هفتمین مسابقه پرش با اسب استان فارس در تاریخ 13/5/96 در باشگاه ملل زرقان برگزار میگردد بازدید مسیر 16:30 میسر است