هشتمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: پنجشنبه 19 مرداد 1396 ، ساعت 16:30

پایان: پنجشنبه 19 مرداد 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 24
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 26
نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 27
Dنوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 25
ردهD جوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 28
c1بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1396/05/18 22
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #اسب,مسابقه,سوارکاری پرش