نهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: جمعه 20 مرداد 1396 ، ساعت 16:00

پایان: جمعه 20 مرداد 1396 ، ساعت 21:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
c بزرکسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
13:00 1396/05/20 28
رده آزاد مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
13:00 1396/05/20 48
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه