آشنایی با مرکز شتابدهی نوآوری

آدرس: چهارمحال بختیاری، شهرکرد بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - سالن فارابی دانشکده علوم پایه

شروع: یکشنبه 23 آبان 1395 ، ساعت 10:00

پایان: یکشنبه 23 آبان 1395 ، ساعت 12:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
شرکت کننده فعال مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
11:00 1395/08/23 283

توضیحات

مدرس : جناب آقای مهندس دهبیدی پور مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

به شرکت کنندگان که در کارگاه فوق حضور کامل داشته باشند گواهینامه اعطا خواهد شد 

دسته بندی : #آموزشی نوع : #کارگاه