اولین نفری باشید که از رویداد های جدید با خبر می شوید

آشنایی با مرکز شتابدهی نوآوری

چهارمحال بختیاری - شهرکرد

یکشنبه 23 آبان 1395، از ساعت 10:00 تا 12:00

دسته بندی : آموزشی نوع : کارگاه

توضیحات:

مدرس : جناب آقای مهندس دهبیدی پور مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

به شرکت کنندگان که در کارگاه فوق حضور کامل داشته باشند گواهینامه اعطا خواهد شد 

آدرس: بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - سالن فارابی دانشکده علوم پایه


بلیت های این رویداد:

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
شرکت کننده فعال مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
11:00 1395/08/23 283 0
ثبت نام در رویداد نمایش شرکت کنندگاناضافه کردن رویداد به تقویم شما 2016-11-13 10:00:00 2016-11-13 12:00:00 Asia/Tehran آشنایی با مرکز شتابدهی نوآوری یکشنبه 23 آبان 1395، از ساعت 10:00 تا 12:00 بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - سالن فارابی دانشکده علوم پایه شهرکرد مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه شهرکرد