چگونگی راه اندازی کسب و کار های نوپا در عصر امروز

آدرس: اصفهان، اصفهان فلکه فیض - خ اپادانا - انتهای کوچه جنب اداره پست - سالن اجتماعات اتاق بازرگانی

شروع: پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:30

پایان: پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 12:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
افراد غیر عضو اتاق بازرگانی اصفهان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
با حمایت معاونت بانوان اتاق بازرگانی شرکت دراین کلاس رایگان است .
12:00 1395/02/22