استارتاپ ناب یزد با موضوع مدیریت شهری و شهرهوشمند

آدرس: یزد، یزد دانشگاه یزد

شروع: چهارشنبه 17 آذر 1395 ، ساعت 15:00

پایان: جمعه 19 آذر 1395 ، ساعت 23:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیط گرافیک ظرفیت تمام شد!
قیمت دار
14:00 1395/09/17
بلیط فنی ظرفیت تمام شد!
قیمت دار
14:00 1395/09/17
بلیط کسب و کار ظرفیت تمام شد!
قیمت دار
18:00 1395/09/17

توضیحات

اسـتارتاپ، به شرکت های نوپایی گفته می شود که با یک ایـده سـاده و اولیه شروع می کنند و به سـرعت رشد می کنند. اسـتارتاپ ها به سـرمایـه هنـگفـتـی نیـاز نـدارنـد و با یـادگیـری سریـع و تـکنـولـوژی رشد می کنند. اسـتارتاپ ناب یـک رویـداد آموزشی-تجربی غیـرانتـفـاعـی است که همانند رویداد استارتاپ ویکند طراحی شده و در پایان هفته برگزار میگردد. هدف این رویداد، افزایش رغبت جوانان و علاقمندان به کارآفرینی برای راه اندازی کسب و کار از طریق آموزش عملی است. در این رویداد آموزشی مشتاقان کـارآفرینی گرد هم می آیـند تا با اشتراگ گذاری ایـده هایشـان و تشکیل تیم ها به راه اندازی مدل های کسب و کـار بپـردازند هدف از برگـزاری چنیـن بـرنامه هایـی گسترش و تشویق روحیه کارآفرینی است تا جوانان كشور با شور و اشتیاق وارد فعالیت‌های كارآفرینی شوند.