سومین کارگاه ایجاد و توسعه کسب و کار بین المللی

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مشهد، بلوار سجاد، سجاد 21، نبش امین شرقی 2، دبیرخانه ساینس تک پلاس، دفتر پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شروع: پنجشنبه 27 مهر 1396 ، ساعت 08:30

پایان: جمعه 28 مهر 1396 ، ساعت 14:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیتی برای نمایش وجود ندارد