تداکس جلفا سالن4 (TEDx Jolfa Salon)

آدرس: اصفهان، اصفهان نمایشگاه بین المللی پل شهرستان اصفهان، سالن شرکت های خارجی

شروع: جمعه 13 مرداد 1396 ، ساعت 20:45

پایان: جمعه 13 مرداد 1396 ، ساعت 22:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیت شرکت در تدکس ظرفیت تمام شد!
رایگان
---

توضیحات

تداکس سالن یک دورهمی ساده ماهانه است که معمولا فاقد سخنران است و شامل تماشای چند سخنرانی TED با یک موضوع و صحبت با همدیگر درمورد آن می باشد. به خاطر همراهی با جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری، این رویداد با موضوع شهرآینده برگزار می شود.

Salon event 

Salon events are often small weekly or monthly events that keeps a TEDx community engaged between regular TEDx events. It’s a unique kind of gathering that TEDx organizers hold which allows the conversation to continue, in person

At a TEDx salon, attendees watch TED Talks, sometimes host a few speakers (though it’s not required) and have informal discussions about the talks they witnessed. Salons re-engage your community and team during the time between your official TEDx events, and spark discussion on issues of interest to your local community