کارگاه آنلاین ترکشن ، مهمترین عامل حیاتی موفقیت و درآمد زایی یک استارتاپ

آدرس: خراسان رضوی، مشهد

شروع: پنجشنبه 31 تیر 1395 ، ساعت 17:00

پایان: پنجشنبه 31 تیر 1395 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیط عادی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:00 1395/04/30
ثبت نام زود هنگام - 40 درصد تخفیف مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
10:00 1395/04/16
ثبت نام زود هنگام - 20 درصد تخفیف مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1395/04/24

توضیحات

کارگاه آنلاین ترکشن ، مهمترین عامل حیاتی موفقیت و درآمد زایی یک استارتاپ

از مجموعه کارگاه های کاربردی دکتر استارتاپ

از آنجاییکه کارگاه بصورت آنلاین است هیچ محدودیت مکانی وجود ندارد

تنها نیاز به یک اتصال معمولی به اینترنت دارید

دلیل شکست بسیاری از استارتاپ ها این نیست که نمی توانند از نظر فنی محصولی را به ثمر برسانند ، مشکل اصلی آنها نداشتن Traction یا کشش بازار و اقبال عمومی است . در این کارگاه آموزشی به بررسی یک چارچوب Framework  در این زمینه خواهیم پرداخت و 19 کانال ایجاد کشش و تقاضا در بازار را بررسی خواهیم کرد.

Traction  یک عاملی کلیدی در زمینه جذب سرمایه گذاران و افزایش ارزش استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا می باشد.

این وبنیار بصورت تعاملی بوده و شامل تمرین عملی هم هست!

درضمن فایل ویدیویی این وبنیار در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت !