اصول کاربردی مدیریت با پیام نیک نشان

شروع: دوشنبه 25 تیر 1397 ، ساعت 18:00

پایان: دوشنبه 8 مرداد 1397 ، ساعت 20:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیت دوره اصول کاربردی مدیریت مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
17:30 1397/04/25

توضیحات

دوره اصول کاربردی مدیریت با پیام نیک نشان

سرفصل مباحث در سه جلسه آموزشی :

  •  مبانی مدیریت
  • ابزارهای برنامه ریزی ( با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک )
  •  مدیریت ، رهبری و سرمایه های انسانی
  •  مدیریت بازاریابی
  •  خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

زمان : 25 تیر، 1 و 8 مرداد ساعت 18