زبان بدن در اصفهان

آدرس: اصفهان، اصفهان دانشگاه اصفهان شرکت فکرکده امین ایرانیان

شروع: سه شنبه 17 بهمن 1396 ، ساعت 16:00

پایان: سه شنبه 8 اسفند 1396 ، ساعت 20:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
بلیط VIP مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1396/11/17 10

توضیحات

ثبت نام سومین دوره آغاز گردیده است

نمای کلی دوره:

تعداد جلسات دوره: 3 جلسه آموزشی 3 ساعته
زمان : سه شنبه ها ساعت 17 الی 20

تاریخ شروع  دوره : بهمن ماه 1396


مبلغ سرمایه گذاری : 250 هزار تومان

محل برگزاری: اصفهان شرکت فکرکده (مکان برگزاری در زمان شروع دوره پس از ثبت نام نهایی برای شما ارسال می گردد.)

مدرس دوره :امین ترابی